EKOnawyki - dobre praktyki - zielone BMC.

Numer projektu: VIII/5, lokalizacja: ul. Bohaterów Monte Cassino, kwota: 250 000,00 zł, autor: Sylwia Szarwark


OCENA PROJEKTU:
Ocena negatywna. Zadnie niemożliwe do realizacji z uwagi na plany dotyczące zamiany działek ze SM Hutnik.

 

Projekt zakłada rewitalizację zaniedbanego terenu na osiedlu BMC w okolicy bloków 24, 28, 30, 12a - 20a. 
Planowane jest stworzenie skweru, który poprawiłby estetykę tego miejsca. Chcemy stworzyć przyjemne i przyjazne miejsce dla mieszkańców, posiadające również walory edukacyjne.
W ramach projektu m.in. : 
- zerwanie asfaltu, wykonanie ścieżek ogrodowych z drewnianych krążków i  ścieżki sensorycznej dla najmłodszych, zasadzenie krzewów i roślin podnoszących walory estetyczne terenu oraz zasadzenie roślin pożytecznych dla zwierząt i owadów.
-  zamontowanie elementów małej architektury m.in.: ławki oraz kosze na śmieci, biblioteczka plenerowa, domek dla owadów, stoły do gry w szachy i chińczyka.
Proszę czekać...