Nie róbmy z Hubertusa zwykłego odbartusa - Sosnowiec dziękuje Katowicom za gościnę.

Numer projektu: VI/12, lokalizacja: Hubertus 2 oraz 3 , kwota: - zł, autor: Marta Uszakow


OCENA PROJEKTU:


Ocena negatywna z uwagi na strukturę własności terenu. Projekt został przekazany do UM Katowice z prośbą o uporządkowanie terenu.
 
Projekt ,,Nie róbmy z Hubertusa zwykłego obdartusa" ma na celu rewitalizację i ochronę obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Szopienice-Borki", popularnie zwanego Hubertus, kluczowego dla relaksu mieszkańców centrum Sosnowca oraz Starego Sosnowca. Plan obejmuje instalację koszy na śmieci, tablic informatycznych, wyznaczenie miejsca do grillowania i rozpalania ognisk oraz postawienia kontenerów na odpady. 
Kluczową rolę odgrywają tu działania edukacyjne i społeczne, które mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za wspólne dobro. Projekt wspiera również współpracę międzymiejską pomiędzy Sosnowcem i Katowicami. 
Stowarzyszenie Fantasmagoria zapewnia wsparcie organizacyjne i artystyczne. 
 
Istotną dla projektu jest oddolność, aby utrwalić to wydarzenie w pamięci społeczności, dlatego projekt powinien zostać zakończony piknikiem dla wolontariuszy. 
 
Celem jest możliwie mała integracja w naturalny, "dziki" charakter obszaru. 
 
Proszę czekać...