Bulwar Czarnej Przemszy - odcinek Pogoń.

Numer projektu: II/8, lokalizacja: ul. 3 Maja, ul. Nowopogońska, kwota: - zł, autor: Stanisław Grześkowiak


OCENA PROJEKTU:
Ocena negatywna. Z uwagi na strukturę własności terenu, nie ma mozliwości realizacji zgłoszonego zadania (działki prywatne oraz Spółdzielni Mieszkaniowej).

 

Projekt zakłada budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż Czarnej Przemszy od ulicy 3 Maja do ulicy Nowopogońskiej. Szerokość drogi rowerowej to 2,5 metra, szerokość drogi pieszej 2 metry + ewentualne oświetlenie. W przypadku przekroczenia budżetu, realizacja na krótszym odcinku do wysokości środków.

Proszę czekać...