Nowoczesna szkoła - Multimedia dla wszystkich.

Numer projektu: 0/27, lokalizacja: ul. Grota- Roweckiego 64, kwota: - zł, autor: Elżbieta Czernik


OCENA PROJEKTU: 
Ocena negatywna. Brak ogólnodostępności.

 
 
Projekt przewiduje zakup wyposażenia multimedialnego dla naszych szkół tj.: Technikum Nr 1 Ekonomiczne, Technikum Nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie, Technikum Nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru. 
 
Planujemy zakupić: 60 komputerów, 3 drukarki, 9 monitorów multimedialnych. Jesteśmy dużym, rozwijającym się Centrum. Posiadamy nowoczesne, doskonale wyposażone pracowanie zawodowe. Uczestniczymy w realizacji szeregu projektów unijnych, z których doposażamy pracowanie praktycznej nauki zawodu i stwarzamy nowoczesne warunki nauki dla naszej młodzieży. 
 
Nasze Centrum każdego roku szkolnego realizuje liczne zadania naborowe. Wielu absolwentów klas 8-ych wybiera kształcenie w naszej placówce. Z tego też względu, chcąc podnieść atrakcyjność naszego kształcenia chcemy unowocześniać i udoskonalać warunki, w jakich młodzież zgłębia tajniki wiedzy. Planowany zakup w znacznej mierze pomógłby nam w realizacji tych celów.
 
Proszę czekać...