Młode dla Młodych – pierwsza pomoc psychologiczna i edukacja młodzieży.

Numer projektu: 0/24, lokalizacja: Jednostki kulturalno-edukacyjne na terenie Sosnowca - m.in. Zagłębiowska Mediateka, Miejski Klub Maczki, Miejski Dom Kultury Kazimierz, Miejskie Biblioteki Publiczne w różnych dzielnicach miasta., kwota: - zł, autor: Wiktoria Grelewicz, Natalia i Paulina Pichnor


OCENA PROJEKTU: 


Zadanie połączone z projektem VI/14.
 
 
Projekt zakłada darmowe zajęcia dla chętnej młodzieży szkolnej z zakresu edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej, której brakuje w szkołach, a której młodzież się domaga i sygnalizuje, że potrzebuje.
 
Zajęcia byłyby prowadzone przez wykwalifikowanych do tego edukatorów. Podobnie, biorąc pod uwagę statystki depresji i innych chorób związanych z dobrostanem psychicznym wśród młodych, chcemy zafundować młodzieży darmowy dostęp do pierwszej pomocy psychologicznej, którą oferowałby profesjonalny psycholog. Z usług psychologa można byłoby skorzystać po umówieniu się na wizytę.
 
Zajęcia z edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej odbywałyby się naprzemiennie raz na 2 miesiące dla grupy max 30 os. w miejskich placówkach kulturalno-edukacyjnych na terenie Sosnowca i obowiązywałaby na nie wcześniejsza rejestracja. Małoletni musieliby również uzyskać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach. 
Pierwsza pomoc psychologiczna byłaby dostępna dla młodzieży 2 razy w tygodniu po 2h. Chcemy, aby projekt trwał pół roku, z ewentualną możliwością jego przedłużenia w przyszłych edycjach Budżetu Obywatelskiego. 
 
Zajęcia oraz pierwsza pomoc psychologiczna odbywałyby się w różnych placówkach na terenie miasta, aby każdy miał do nich dostęp.
Pomysłodawczynie projektu, przy jego tworzeniu kierowały się chęcią dostarczenia młodzieży kompleksowej wiedzy z tematów dla niej najważniejszych oraz zapewnienia jej pierwszej pomocy psychologicznej, w sytuacjach kryzysowych i nagłych. Autorki projektu są młodymi kobietami, które nie tak dawno same uczęszczały do szkół na terenie Sosnowca i zdają sobie sprawę, jak bardzo ten projekt jest potrzebny ich młodszym kolegom i koleżankom. 
---
Wyjaśnienie:
  • Pomoc psychologiczna (czyli?) to różnego rodzaju działania zmierzające do poprawy funkcjonowania i samopoczucia osoby. Jej celem może być zarówno rozwój jak i usunięcie różnego rodzaju problemów natury psychicznej. W ramach pomocy psychologicznej stosuje się różnego rodzaju metody takie jak poradnictwo, interwencja kryzysowa itd. W dziedzinie pomocy psychologicznej specjalizują się psycholodzy.
  • Edukacja seksualna (czyli?) - to dostarczanie informacji na temat ciała, seksualności i budowania zdrowych związków. Edukacja seksualna wyposaża młodzież w umiejętności właściwego formułowania swoich potrzeb i podejmowania świadomych decyzji dotyczących kontaktów seksualnych. Ponadto budowania zdrowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku. 
  • Edukacja antydyskryminacyjna (czyli?) to świadome działanie podnoszące wiedzę i umiejętności, a także kształtujące postawy na rzecz wspierania równości i różnorodności oraz rozpoznawania, reagowania i zapobiegania dyskryminacji. Wiedza z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest szalenie istotna, zwłaszcza dla młodzieży szkolnej, która narażona jest na wszelkiego rodzaju dyskryminacje rówieśniczą. 
Szacunkowy koszt:
  • Pomoc psychologiczna – 2 razy w tygodniu, po 2h (1h to koszt ok. 250 zł) przez 6 miesięcy (ok. 4 osoby tygodniowo) - w sumie 26 000 zł 
  • Zajęcia z edukacji seksualnej – raz na dwa miesiące przez pół roku (w sumie 3 zajęcia), po 8h (koszt za jedne zajęcia to ok. 1000 zł), w sumie może wziąć w nich udział nawet 90 osób (po 30 os. w jednej grupie) - w sumie 3 000 zł
  • Zajęcia z edukacji antydyskryminacyjnej - raz na dwa miesiące przez pół roku (w sumie 3 zajęcia), po 8h (koszt za jedne zajęcia to ok. 1000 zł), w sumie może wziąć w nich udział nawet 90 osób (po 30 os. w jednej grupie) - w sumie 3 000 zł
  • Koszty eksploatacji sali w jednostce miejskiej i zakup niezbędnych przyborów dydaktycznych – 10 000 zł
  • Doposażenie jednostki (opcjonalnie) w pufy do siedzenia – 5 000 zł 
  • Doposażenie jednostki w książki o tematyce nawiązującej do tematyki zajęć (edukacja, rozwój osobisty, psychologia, relacje międzyludzkie, poradniki dla rodziców) – 4 000 zł 
W sumie: 51 000 zł 
 
Proszę czekać...