Bulwar Czarnej Przemszy - Przepust rowerowy pod ulicą 3 Maja.

Numer projektu: 0/21, lokalizacja: ul. 3 Maja, kwota: 1 000 000,00 zł, autor: Magdalena Bielecka-Grześkowiak


OCENA PROJEKTU: 
Ocena negatywna. Na podanym terenie występuje niezgodność z MPZP. W planie nie dopuszczono możliwości realizacji ścieżek w liniach rozgraniczających terenu RR.5 WP- tereny wód powierzchniowych płynących (Czarnej Przemszy).

Projekt zakłada wykonanie zjazdów i wjazdów dla rowerów pod obiekt mostowy i wykonanie pod nim bezpiecznej platformy dla rowerzystów.

 

Proszę czekać...