Rewitalizacja Parku Maliny.

Numer projektu: X/6, lokalizacja: ul. Mariana Maliny, kwota: 322 000,00 zł, autor: Zuzanna Samul, Grzegorz Mentel


OCENA PROJEKTU:
Projekt możliwy do realizacji do wysokości zabezpieczonych środków. W ramach zadania wyremontowane zostaną fragmenty ciągów pieszych. Zadanie połączone z projektem X/1.

 

Głównym celem projektu jest odnowienie istniejących alejek, postawienie nowych ławek oraz koszy na śmieci, odnowienie okrągłego klombu poprzez remont betonowej postawy klombu, a także wykonanie nasadzeń krzewów i kwiatów. 

 

Proszę czekać...