Park Osiedlowy "Zielone Wzgórze" - ul. Białostocka.

Numer projektu: 0/31, lokalizacja: ul.Białostocka, kwota: 1 000 000,00 zł, autor: Aleksandra Baczewska


OCENA PROJEKTU:
Z uwagi na szeroki zakres projekt możliwy do realizacji w ramach rejonu ogólnomiejskiego.

- ciągi piesze przy proponowanej długości 900m i szerokości 30m parku ok. 2000 m2 (uwzględniając tylko szerokość ciągu pieszą oraz wykonanie nawierzchni naturalnej) – ok. 500 000,00 zł

(przygotowanie terenu, wywóz, korytowanie, obrzeża, kruszywo naturalne,)

- mała architektura – ok. 80 000,00 zł

- materiał roślinny – ok. 100 000,00 zł

- oświetlenie przyjmując na całej długości parku 15 punktów oświetleniowych – ok. 230 000,00 zł

- koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

Kompleksowe koszty realizacji zadania  na terenach gminy ok. 1mln zł.

 
Projekt Parku Osiedlowego “Zielone Wzgórze” - to próba stworzenia obszaru zielonego umożliwiającego mieszkańcom spędzanie wolnego czasu na obszarach zielonych. Projekt przewiduje nasadzanie drzew (np. pozyskanych na skutek wylesienia innych terenów), sadzenie krzewów, kwiatów, wykonanie ławek lub leżaków miejskich, ścieżek pieszo-rowerowych, koszy na śmieci oraz oświetlenia. Docelowo park ten mógłby zostać połączony ścieżkami pieszo-rowerowymi z Parkiem Środulskim oraz Parkiem Zagórskim przy Placu Papieskim. Alternatywą do alejek typu betonowego mogłyby być alejki typu żwirowego, gdyż te drugie są tańsze w realizacji, a zarazem bardziej ekologiczne. Gdyby projekt został zaakceptowany, na dalszym etapie inwestycji, park mógłby zostać wyposażony w monitoring, co zwiększyłoby z jednej strony bezpieczeństwo ludzi (także tych podróżujących linią tramwajową), a z drugiej zabezpieczałoby to park przed aktami wandalizmu. 


 
Pobierz plakat promocyjny

Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...