Przedszkole nr 50- remont chodników i placu.

Numer projektu: 0/18, lokalizacja: ul. Franciszkańska 19, kwota: 300 000,00 zł, autor: Jolanta Gąstalik, Agata Kotas


OCENA PROJEKTU:
Projekt możliwy do realizacji. Projekt zakłada przebudowę istniejącego placu oraz ciągów pieszych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 50. W ramach projektu przewidziano również: budowę nowego ciągu pieszego stanowiącego dojście do śmietnika oraz zachodniej bramy wejściowej, prowadzącej na teren placu zabaw, budowę nowego ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojście oraz dojazd do bramy wschodniej, prowadzącej na teren placu zabaw, usunięcie krzewów, wykonanie nasadzeń, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o konstrukcji z płyt ażurowych oraz kostki brukowej (ze względu na brak kanalizacji deszczowej). Docelowo budowa ciągu pieszo-jezdnego uzależniona jest od uzgodnień branżowych w zakresie kolizji z siecią ciepłowniczą.
 
Remont placu i chodników w ciągach komunikacyjnych zewnętrznych przed Przedszkolem Miejskim nr 50 w Sosnowcu, ul. Franciszkańska 19.
 
Celem projektu jest  wymiana  betonowego podłoża znajdującego się przed wejściem głównym do budynku przedszkola oraz chodników w ciągach komunikacyjnych – wejście do szatni dzieci, wejście do kuchni, zejście do wymiennikowni przedszkola.

 

 

Pobierz plakat promocyjny

Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...