Głosowanie

Głosować na projekty mogą wszyscy Sosnowiczanie.

Każdy mieszkaniec ma możliwość oddania 2 głosów:

  • jeden głos na projekt ogólnomiejski,
  • jeden głos na projekt rejonowy

Uwaga! Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie!

Na stronie internetowej projektu dostępny będzie moduł do głosowania, umożliwiający oddanie swojego głosu online. Oddanie głosu odbywać się będzie poprzez zaznaczenie pola przy wybranym projekcie oraz wpisanie swoich danych osobowych. Głosy oddane wielokrotnie znoszą się, powodując unieważnienie wszystkich głosów mieszkańca.

Dane głosującego zapisane w bazie służyć będą jedynie określeniu rankingu projektów i weryfikacji ważności głosu. Nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.

Aby projekt trafił do realizacji musi wygrać w swoim rejonie (dodatkowo, aby projekt został skierowany do realizacji musi uzyskać co najmniej 50 głosów).

Proszę czekać...