Weryfikacja projektów

Złożone projekty zostaną zweryfikowane przez Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego. Projekty zostaną sprawdzone: pod kątem zgodności formalnej oraz merytorycznej.

Weryfikacja merytoryczna projektu obejmuje ocenę projektu w odpowiednich wydziałach i jednostkach Urzędu Miasta odpowiadających za płaszczyznę jego realizacji. Sprawdzana jest rzetelność wyceny kosztów projektu, możliwość jego realizacji na wskazanym obszarze (kwestia własności i planów zagospodarowania gruntów), opłacalność inwestycji (czy projekt nie będzie generował nadmiernych kosztów utrzymania), unikalność i realna potrzeba realizacji określonego pomysłu (może istnieć inne rozwiązanie realizujące wskazaną potrzebę, o której zgłaszający nie wie).

W trakcie oceny Zespół Konsultacyjny może kontaktować się z autorem projektu w celu uzupełnienia brakujących informacji.

Po zakończeniu procesu weryfikacji projektów, opublikowana zostanie ich kompletna lista, wraz ze wskazaniem, które z nich będą walczyły o poparcie mieszkańców w trakcie głosowania.

Proszę czekać...