Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

Mieszkaniec Sosnowca może zgłosić maksymalnie 3 projekty do Budżetu Obywatelskiego.

Zgłosić projekt można:

  1. poprzez stronę internetową – wypełniając formularz w wersji on-line
  2. osobiście w Urzędzie Miasta – ​w Wydziale Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, IV piętro, pokój 503E
  3. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2024”.


Jak prawidłowo wypełnić formularz?
 

1. Pobierz formularz lub wypełnij go elektronicznie

2. Sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt.


Informację taką możesz uzyskać na oficjalnej stronie internetowej miasta (www.zsip.sosnowiec.pl)

Jeśli masz problem z ustaleniem własności gruntu pod projekt, pomogą ci w tym pracownicy Wydziału Kultury i Promocji Miasta: tel. 32/296-06-16, email: obywatelski@um.sosnowiec.pl


UWAGA!

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które:

  • przekraczają wartość dostępnych w rejonie środków,
  • zakładają sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia,
  • są niezgodne z obowiązującymi w mieście planami i programami


PAMIĘTAJ!
Zgłoszone zadanie powinno być umiejscowione na gruntach gminnych. W przypadku gdy projekt zlokalizowany jest na terenie niebędącym własnością gminy konieczne jest dołączenie zgody podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości (Deklaracja zgody) oraz w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych deklarację właściciela terenu dotyczącą współfinansowania projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego (Deklaracja wspófinansowania).

 

3. Podaj szacunkową wartość zgłaszanego projektu

Pamiętaj, że nie musi to być fachowy kosztorys.


4. Uzupełnij formularz

W kilku zdaniach przedstaw co chcesz zrealizować w ramach zgłoszonego projektu. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, plany, zdjęcia dołącz je do wniosku.

UWAGA! Obowiązkowym załącznikiem do formularza jest mapka z dokładną lokalizacją projektu.


5. Zbierz poparcie pod wnioskiem

  • 30 mieszkańców pod projektem ogólnomiejskim
  • 15 mieszkańców pod projektem rejonowym (pod wnioskiem mogą podpisać się mieszkańcy z terenu całego miasta)

Listę poparcia możesz złożyć w wersji papierowej lub elekronicznej poprzez rozesłanie wśród  znajomych linka do ankiety.


Jesteś zainteresowany i chcesz złożyć projekt masz dodatkowe pytania? Napisz lub zadzwoń. Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Kultury i Promocji Miasta, tel. 32 296-06-16, email: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Proszę czekać...