Podsumowanie X edycji BO

31 stycznia, 2024

 

Ewaluacja X edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca

W ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca do podziału było 7,6 miliona złotych, podzielonych na 17 rejonów konsultacyjnych oraz jeden ogólnomiejski. W dniach od 24 kwietnia do 22 maja, mieszkańcy złożyli 163 projekty. Warto zaznaczyć, iż 8 projektów zostało w czasie weryfikacji wycofanych przez mieszkańców, 15 projektów połączyło się w wyniku podobnego zakresu i lokalizacji, a 34 projekty otrzymało ocenę negatywną. W związku z powyższym pod głosowanie trafiło 113 projektów. W głosowaniu wzięło udział ponad 24 tys. sosnowiczan, oddano ponad 44 tys. głosów (frekwencja 13.72 %).  Oddano 201 głosów nieważnych. Główną przyczyną było wpisanie błędnego drugiego imienia lub daty urodzenia.

PODZIAŁ SOSNOWCA NA STREFY WRAZ Z PRZYZNANĄ KWOTĄ ORAZ LICZBĄ ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW.

Lp.

Nazwa dzielnicy

Kwota

Ilość złożonych projektów

1

Milowice

257 000 zł

5

2

Pogoń

677 000 zł

13

3

Stary Sosnowiec

357 000 zł

9

4

Środula

453 000 zł

13

5

Sielec, Kukułek, Andersa

479 000 zł

8

6

Centrum

586 000 zł

17

7

Zagórze Północ

504 000 zł

9

8

Zagórze Południe

619 000 zł

16

9

Klimontów, Dańdówka

296 000 zł

4

10

Kalinowa

322 000 zł

10

11

Bobrek, Niwka

326 000 zł

12

12

Modrzejów, Jęzor, Bór

347 000 zł

4

13

Kazimierz Górniczy

299 000 zł

2

14

Porąbka

176 000 zł

1

15

Juliusz

342 000 zł

4

16

Ostrowy Górnicze

254 000 zł

5

17 

 Maczki, Kolonia Cieśle

 309 000 zł

 4

 

Rejon Ogólnomiejski

1 000 000 zł

32

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania do realizacji zostało skierowanych 25 projektów. Poniżej tabela zawierająca tytuły projektów, przyznane kwoty oraz odpowiedzialny za jego realizację wydział merytoryczny.

Strefa Projektu, Numer projektu

Tytuł projektu

Wartość projektu

Liczba głosów

Wykonawca

Milowice - I/1

Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej.

257 000 zł

477

SI

Pogoń - II/2

Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota – Roweckiego.

647 000 zł

542

SI

Pogoń - II/11

W POGONI ZA KSIĄŻKĄ. Zakup książek do biblioteki – F17 Pogoń.

10 000 zł

222

MBP

Pogoń - II/9

Zakup nowości wydawniczych oraz sztalug ekspozycyjnych dla Filii nr 2 - Rudna IV.

20 000 zł

167

MBP

Stary Sosnowiec - III/1

Remont ulicy Dalekiej w Sosnowcu.

357 000 zł

497

MZUK

Środula - IV/1

Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kożuchów.

453 000 zł

480

SI

Sielec, Kukułek, Andersa - V/3,6

Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów.

270 000 zł

405

SI

Sielec, Kukułek, Andersa - V/7

Gamingowe Centrum Sielca.

89 000 zł

274

MBP

Sielec, Kukułek, Andersa - V/8

Silent disco Sosnowiec.

120 000 zł

139

WKP

Centrum - VI/8

ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej.

586 000 zł

284

MZUK

Zagórze Północ - VII/8

Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń.

504 000 zł

361

SI

Zagórze Południe - VIII/8

Bezpieczna droga do przedszkola i rewitalizacja skweru przy ul. Gwiezdnej.

619 000 zł (współfinansowanie SM Hutnik)

2034

MZUK

Klimontów, Dańdówka - IX/2

Remont alejek w Parku im. Wandy Malczewskiej.

296 000 zł

319

MZUK

Kalinowa - X/1, 6

Park - ul. Mariana Maliny.

326 000 zł

761

MZUK

Niwka, Bobrek - XI/2, 12

Remont nawierzchni ulic Kopalnianej i Bronowej.

326 000 zł

412

MZUK

Modrzejów, Jęzor, Bór - XII/1

Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin.

347 000 zł

296

SI

Kazimierz Górniczy - XIII/1

„Zielony Zakątek", „Aleja Róż".

290 000 zł

351

MZUK

Kazimierz Górniczy - XIII/2

Zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 10 w Sosnowcu.

9 000 zł

160

MBP

Porąbka - XIV/1

Remont i modernizacja ulicy Arctowskiego.

176 000 zł

172

MZUK

Juliusz - XV/4

Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów.

237 000 zł

174

SI

Juliusz - XV/3

Zakup nowości wydawniczych dla MBP Filia nr 18.

10 000 zł

147

MBP

Juliusz - XV/1

Zatoki parkingowe Saperów 13.

95 000 zł

138

MZUK

Ostrowy Górnicze - XVI/2, 4

Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górniczych.

254 000 zł

454

SI

Maczki, Kolonia Cieśle - XVII/3

Rewitalizacja skweru – alejka od apteki do Lewiatana przy ul. Krakowskiej.

309 000 zł

164

MZUK

Ogólnomiejska - O/26

BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe.

1 000 000 zł

4673

SI

 

 

  

Po zakończeniu procedury X edycji Budżetu Obywatelskiego zaprosiliśmy mieszkańców do jej ewaluacji. Zaproszenie zostało skierowane do wszystkich mieszkańców naszego miasta, autorów projektów, osób biorących udział w głosowaniu. Uwagi można było przesłać za pomocą zamieszczonej na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl ankiety.

W ramach przygotowanej ankiety każda osoba mogła wyrazić swoje zdanie na temat poszczególnych etapów X-tej edycji Budżetu Obywatelskiego:

  • skąd dowiedział/a się Pan/i o Budżecie Obywatelskim,
  • jakie zasady warte są kontynuacji
  • pytanie informacyjne na którym etapie brał/bała Pani/Pan udział w X edycji Budżetu Obywatelskiego,
  • jakie czynniki wpłynęły na wybór zadań w procesie głosowania,
  • co należałoby zmienić w kolejnej edycji Budżecie Obywatelskim.

 

 

Na pytanie "Co należałoby zmienić w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego?" wpłynęło ponad 100 opinii o następującej treści:

 

Lp.

Temat

Opinia

1

Remonty

·         Wyeliminowanie z budżetu obywatelskiego projektów, które powinny być realizowane z budżetu miasta jako zadania własne. Nie powinno być remontów dróg, budowy chodników czy renowacji obiektów należących do miasta lub w trwałym zarządzie MOSiR. Takie zadania powinny stanowić podstawę do włączenia ich do ustalania budżetu miasta na kolejny rok. Pozostawienie ich w budżecie obywatelskim zaprzecza idei aktywizowania mieszkańców. Przez co mało osób chce angażować się w składanie projektów, a później w głosowanie.

·         Pieniądze z BO nie powinny być przeznaczane na zadania, które miasto powinno realizować ze swojego budżetu, typu chodniki czy drogi. Takie projekty nie powinny być uwzględniane.

·         Przede wszystkim należy wyłączyć z BO projekty, które należą do zadań Miasta. Remontowanie chodników, ulic, parkingów i tego typu rzeczy powinno być realizowane z budżetu miasta a nie z budżetu obywatelskiego. Jak dla mnie tegoroczna edycja pokazała, że włodarze miasta Sosnowca są nieudolni i nie widzą oczywistych potrzeb mieszkańców oraz nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Z całym szacunkiem, ale wymiana asfaltu, naprawa parkingu, robienie chodnika w ramach BO ośmiesza miasto, a takie projekty nie mają nic wspólnego z budżetem obywatelskim. Jak dla mnie ktoś znalazł sobie sposób, żeby pod płaszczykiem BO realizować projekty, które są obowiązkiem Miasta. To samo dotyczy zakupu książek do miejskiej Biblioteki, budowy placu zabaw... To jest chore bo pokazuje, że osoby decydujące o budżecie Miasta nie mają podstawowej wiedzy na temat tego jakie są potrzeby mieszkańców i co należy poprawić... W takiej formie jak miało to w tym roku ciężko to nazwać budżetem obywatelskim bo to jest naprawianie błędów popełnianych przez włodarzy rękami mieszkańców.

·         W kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego nie powinny znajdować się projekty dotyczące remontów ulic i chodników. Są to tematy dla Urzędu Miasta i powinny być ujęte w planie remontów na kolejne lata, a nie znajdować się w Budżecie Obywatelskim, który powinien służyć zwiększaniu atrakcyjności miasta.

·         Brak możliwości zgłaszania napraw dróg, chodników itd.

·         Wyłącznie z głosowania remontów placów zabaw placówek oświatowych, które nie mają szans w starciu z projektami, które dotyczą całego miasta np. park Sielec, Balaton. BO powinien być na utworzenie nowych miejsc, rozbudowę, unowocześnienie itp. a nie na remonty. Mieszkańcy nie powinni być stawiani przed wyborem remont jednej drogi/parkingu kontra remont drugiej. To powinno być zapisane w realizacji zadań miasta, a nie BO. Większa promocja głosowania dedykowana do poszczególnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem młodych.

·         Remonty dróg, placów zabaw, czy też innej infrastruktury to nie zadania na BO.

·         Projekty takie jak remonty dróg powinny być realizowane ze zwykłego budżetu, bo to jest zadanie miasta, a remonty placów zabaw powinny posiadać swoją osobną kategorię.

·         Zasady. Jak można uzależnić plac zabaw w szkole dla dzieci od BO? W gestii miasta jest zadbanie o szkoły a nie uzależnianie od głosowania w BO. Proszę logicznie pomyśleć jakie ma szanse plac zabaw w szkole w skali miasta. Decyzja Pana Chęcińskiego jest szkodliwa dla społeczeństwa i jak najszybciej należy podjąć działania do jej wycofania.

·         Uważam, że remont dróg i chodników powinien należeć do miasta. BO to coś "innego", innowacyjnego. To strefy wypoczynku dla mieszkańców, bezpieczna droga do szkoły dla dzieci czy zagospodarowanie terenów do tej pory nieużytkowanych.

·         Oddzielić place zabaw od innych projektów.

·         Aby nie zgłaszano remontów placów zabaw przy szkołach/przedszkolach.

·          Brak możliwości zgłaszania w przyszłości projektów typu: klimatyzacja w bibliotece, remont sali szkolnej, rewitalizacja Balatonu etc. (tego typu zgłoszenia powinny być realizowane w ramach standardowego budżetu lub w ramach środków pozyskiwanych w inny sposób).

·         Remonty dróg nie powinny brać udział w budżecie.

·         Żadne remonty dróg czy parkingów ! To powinno robić miasto ! Zamiast zrobić np. na AKS zadaszenie czy plac zabaw, który tak bardzo dzieci chciały na Niwce to robicie remont Kopalnianej. W budżecie nie powinno tego być. Remont tej drogi już lata temu powinien być zrobiony szybciej niż inne ulice, tą drogą setki aut dziennie jedzie, a najwięcej kurierów, czy z innych magazynów na inwestycyjnej.  Jestem bardzo niezadowolona z wyników.

·         Nie remontować dróg z BO!

·         Plac zabaw powinien być finansowany z budżetu obywatelskiego, a nie remont nawierzchni.

·         Remonty dróg z BO to niestety kpina.. jeśli już muszą być to wprowadzić kategorie dla zapewnienia równowagi w realizacji projektów z kategorii rekreacji i tych nieszczęsnych dróg (porażka), na to powinny być pieniążki z innych źródeł.

·         Odrzucenie projektów na remonty ulic, chodników, dróg.

·         Budżet obywatelski przestał być obywatelski, a stał się zastępczym budżetem inwestycji miejskich - remonty dróg i chodników. To powinno być w gestii budżetu miejskiego, a nie obywatelskiego.

·         Brak możliwości zgłaszania inwestycji, które powinno finansować miasto ze swoich środków takich jak: remonty dróg, ulic czy chodników.

·         Budżet obywatelski nie powinien służyć do zbierania funduszy na remonty ulic czy parkingów. Powinien być na coś ekstra. To nie fair, kazać mieszkańcom konkurować między sobą o prawo do tego, by bez przeszkód dojechać wózkiem do przychodni. To nie świadczy dobrze o mieście.

Odniesienie do propozycji

Budżet Obywatelski jest wydzieloną pulą środków z budżetu gminy przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców. Sami mieszkańcy decydują jakie są ich potrzeby i jakiego typu projekty zgłaszają. W ustawie o samorządzie gminnym nie ma zapisów wykluczających kategorie możliwych do zgłaszania przez mieszkańców projektów. Tym bardziej, że zadanie z tych kategorii ciszą się dużą popularnością zarówno na etapie zgłaszania jak i głosowania.

 

2

Większe  środki

·         Większy budżet dla Starego Sosnowca.

·         Zwiększyć nakłady na projekty.

·         Zwiększyć budżet.

 

Odniesienie do propozycji:

W tym roku w podziękowaniu za frekwencję wyborczą w wyborach samorządowych pula środków przeznaczona na  Budżet Obywatelski  wzrośnie o 1 mln zł.

 

3

Strefa edukacji

·         Więcej rozbudowy placów zabaw dla dzieci. Nie tylko ogólnodostępnych, ale również tych w przedszkolach.

·         Stworzyć nową kategorię dotyczącą oświaty tj. szkół, przedszkoli - wówczas, co roku udałoby się coś zrobić dla danej placówki szkolnej.

·         Wrócić do podziału przedszkolnego, szkolnego i miejskiego.

·         Potrzeby szkół i przedszkoli powinny mieć osobną pulę.

·         Uwzględnić potrzeby szkół znajdujących się w określonym rejonie, np. potrzebę remontu elewacji czy docieplenia placówki.

·         Zrobić osobną kategorię dla szkół, wyłączyć z ogólnomiejskiej strefy.

·         Według mnie Szkoły Podstawowe i bez żadnych głosowań powinny dostać z jakiegoś budżetu pieniądze na place zabaw lub inne rekreacyjne obiekty, bo to dla Naszych dzieci. Szczególnie jak są połączone z zerówkami.

·         Powrót puli do wykorzystania przez uczniów szkół i przedszkoli w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego.

·         Szkoła Podstawowa nr 15 bez placu zabaw to totalna porażka...

·         Uważam, że powinno się patrzeć na rzeczy których nie ma w danym miejscu i dzielnicy! A nie pchać pieniądze gdzie już wszystko jest! Dzieci dalej nie będą miały placu zabaw w SP 15!

·         Wydzielić osobno projekty związane z placami zabaw przy szkołach - takie projekty nie mają szans z dotyczącymi całego miasta jak np. park Sielecki czy na Kazimierzu; remonty dróg i chodników to są zadania gminy - nie powinno to być przedmiotem projektów do budżetu obywatelskiego, to powinny być projekty "aktywizujące", w trakcie głosowania powinno być widać ile już oddano głosów na dany projekt.

·         Ponowne wyodrębnienie strefy szkolnej.

·         Stworzyć strefę edukacji.

·         Moim zdaniem całkiem sporo jest do poprawy. Po pierwsze wyłączenie (albo wydzielenie) projektów placówek budżetowych (przedszkola, szkoły itp.). W ostatnim głosowaniu ponad połowa projektów w strefie ogólnomiejskiej pochodziła właśnie od takich podmiotów. Ona mogą starać się o inne dofinansowania dla realizacji swoich pomysłów inni chcący coś zmienić obywatele już nie.

·          To wstyd dla miasta, że szkoły muszą zbierać pieniądze na tak podstawowe sprawy, jak bieżnia czy boisko. Ale skoro miasto nie ma pomysłu, jak inaczej dofinansować szkoły, powinno wrzucać je do rejonów, bo w części ogólnomiejskiej są one bez szans.

 

Odniesienie do propozycji:

W kilku edycjach budżetu obywatelskiego w Sosnowcu funkcjonowała  strefa edukacji. Po wprowadzeniu w 2018r przepisów regulujących zasady BO zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym istnieje jedynie możliwość podziału środków w ramach budżetu obywatelskiego na pule obejmujące całość gminy i jej części lub kategorie kwotowe projektów dotyczące całości obszaru gminy lub jej części. Nie ma możliwości tematycznego podziału środków.
 

4

Promocja

·         Jeszcze lepiej nagłośnić.

·         Popularyzacja zasad zgłaszania projektów.

·         Żeby więcej ludzi brało w niej udział, musi być bardziej rozreklamowany.

·         Szersza promocja BO w mediach lokalnych.

·         Więcej ogłoszeń motywujących do składania projektów.

·         Promocja dla osób starszych - informacje na klatkach czy głosowanie SMS-owe. Coś co ułatwi wypowiedzenie się osób pow. 55rż.

·         Lepsza promocja wśród mieszkańców.

·         W łatwiejszy sposób powinno dać się móc zgłaszać projekty. Skąd mieszkaniec ma wiedzieć ile jest warta dana inwestycja.

·         Lepsza promocja akcji związanej z BO. Może jakiś Billboard czy coś w tym stylu, a nie sam internet? Ulotka przy wysyłaniu decyzji o podatku od nieruchomości lub współpraca z PKM Sosnowiec ? Gdybym sam się nie zapytał to w życiu bym się nie dowiedział że np. w bibliotekach można głosować tak samo jak gdybym sam nie wykazał zainteresowania BO to raczej na ulicy ciężko dostrzec jakiś plakat lub jest ich po prostu jak na lekarstwo.

·         Więcej informacji o projektach może np. przez Facebook miasta.

·         Wcześniejsza promocja terminów poszczególnych etapów BO.

·         Reklamować budżet obywatelski na sklepach, w komunikacji miejskiej, na klatkach schodowych na osiedlach mieszkaniowych.

·         Większy nacisk na promocję projektów w poszczególnych rejonach, poprzez zorganizowanie np. rejonowych pikników obywatelskich.

·         Ulepszyć reklamę programu.

·         Więcej informacji w gazetach i mediach. Starsi mieszkańcy nie wiedzieli o budżecie obywatelskim.

·         Wprowadzić możliwość konsultacji online i prezentacji projektów online np. filmiki na grupie Facebook z autorami projektów tłumaczącymi założenia projektu.

 

Odniesienie do propozycji:

Budżet obywatelski w Sosnowcu promujemy od wielu lat w postaci plakatów i ulotek umieszczanych: na słupach ogłoszeniowych, w autobusach miejskich, szkołach, przedszkolach, bibliotekach, domach kultury,  obiektach MOSiR-u, zasobach mieszkaniowych MZZL, MZBM, Spółdzielni Mieszkaniowych. Korzystamy z mediów społecznościowych, lokalnych gazet (Kurier Miejski), stacji radiowych (np. radio Eska) i kampanii billboardowej. Zarówno podczas kampanii informacyjno-edukacyjnej jak  również na etapie składania projektów pracownicy Wydziału Kultury i Promocji Miasta chętnie służą mieszkańcom pomocą np. przy sprawdzaniu struktury własności nieruchomości. Na etapie składania projektów autorzy podają orientacyjne koszty realizacji inwestycji. Dopiero na etapie oceny merytorycznej prowadzonej  przez pracowników wydziałów i jednostek projekty są weryfikowane pod względem kosztów ich realizacji.

5

Głosowanie

·         Głosowanie tradycyjne, a nie tylko internetowe.

·         Prowadzić weryfikację oddanych głosów, zwłaszcza oddanych na projekty, które są zgłaszane i % współfinansowane przez SM.

·         Wydłużyć czas głosowania.

·         Zmobilizować mieszkańców do udziału w głosowaniu, chodzi o starsze społeczeństwo. Starsi ludzie nie głosują, bo nie umieją tego zrobić przez internet. U nas głosowanie próbował ogarnąć administrator strony, ale mimo, że projekt został zakwalifikowany to padł na głosowaniu. Emeryci mogliby głosować na poczcie gdyby można ustawić tam stanowiska lub wersje głosowania na papierowych szablonach.

·         Ograniczenie liczby oddanych głosów z jednego urządzenia. Po mieszkaniach chodziły Panie, które zachęcały do głosowania w budżecie co jest super, natomiast oddawanie głosów na ich urządzeniach jest już lekko niepokojące. Mówi się dużo o wyłudzeniu danych osobowych i o tym, żeby nie podawać danych obcym osobom, a tutaj działało to trochę strasznie. Może warto roznosić ulotki starszym osobom pokazujące jak głosować i zachęcać ich do głosowania, ale nie robić tego na urządzeniach innych osób.

·         Umożliwienie głosowania drogą inną niż elektroniczna.

·         Uczciwość, niech przestaną wgrywać te projekty które mają wygrać.

·         Stworzenie mobilnych punktów do głosowania lub wydawanie w ramach akcji oficjalnych identyfikatorów dla wolontariuszy zbierających głosy / promujących ideę BO. Pomysł ma na celu jeszcze większą aktywizację mieszkańców dzięki wyjściu naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebą czyli udostępnienie dodatkowego sposobu lub pomocy przy głosowaniu, tak by zagłosowało jak najwięcej osób. Niestety, ale dużo osób ma problem z głosowaniem tylko w formie online jeżeli ktoś im w tym nie pomoże lub chciałoby zagłosować w sposób, bardziej "analogowy" niż "cyfrowy".

·         W głosowaniu powinny brać udział jedynie osoby pełnoletnie. Dodatkowo jeśli projekt ma powstać w pobliżu zamieszkałego bloku/domu to powinna zostać przeprowadzona konsultacja z mieszkańcami odnośnie projektu (przed dopuszczeniem projektu do głosowania). Często projekty placów zabaw są zgłaszane przez osoby, które koło tego placu mieszkać nie będą więc nie będą narażone na wrzaski i krzyki, a wieczorem na nocne libacje (niestety z przykrością zauważam wzrost patologii w naszym mieście i coraz częściej na ulicach widać zataczających się ludzi. O centrum miasta nie wspominam bo tam czasem strach przejść). Projekty obywatelskie powinny służyć wszystkim, a nie tylko wybranej grupie dlatego tak ważna jest konsultacja ich z osobami, które będą na co dzień stykały się z efektami realizacji wygranego projektu.

·         Głosowanie nie tylko elektronicznie, stworzyć warunki dla starszych osób w publicznych miejscach jak szkoły, przedszkola itp.

·         Ostatnią rzeczą, którą chciałbym tu poruszyć to forma głosowania. Do pewnego momentu wydawało mi się, że jest w miarę uczciwa. Ale jak później czytam, że najmłodszy głosujący miał... 2 tygodnie, to wydaje mi się to drobnym przegięciem. Chciałbym zobaczyć jak ów głosujący wysyła SMS-a albo podpisuje listę poparcia, a jeżeli tego nie zrobi to znaczy, że ktoś się pod niego podszywa i głosuje za niego (raczej bez jego wiedzy) co już stanowi nadużycie.

·         Głosowanie wyłącznie elektroniczne wyklucza wiele osób, głównie starszych, wprowadzić głosowanie na papierze.

·         Głosowanie nie tylko elektronicznie.

Odniesienie do propozycji:

Od 2018 roku budżet obywatelski zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym jest traktowany jako forma konsultacji społecznych. W związku z powyższym nie można wprowadzać ograniczenia wiekowego. W trakcie głosowania można oddawać głosy we wszystkich filiach sosnowieckiej biblioteki oraz od wielu lat w Centrum Informacji Miejskiej. Propozycją do rozważenia są mobilne punkty do głosowania.

 

6

Brak uwag

·         Nic

·         Nie mam uwag.

·         Kontynuujmy, jest dobrze.

·         Nic. W dalszym ciągu powinniśmy zmieniać Sosnowiec na lepszy dla naszych pokoleń.

 

7

Rejon ogólnomiejski

·         Strefa ogólnomiejska zbyt małe przebicie mieszkańców niektórych projektów by wygrały z dużymi projektami.

·         Zbyt wiele projektów na strefę ogólnomiejską dlatego wiele super pomysłów nie wygrało.

·         Niektóre projekty jak boiska, tężnie nie powinny być w ogólnomiejskiej liście do głosowania, najmniejsze dzielnice gdzie mieszka mniej ludzi nie mają szans z innymi gdzie mieszkańców jest o wiele więcej.

Odniesienie do propozycji:

Do rejonu ogólnomiejskiego trafiają projekty, które:

- przekraczają kwotę przeznaczoną na określony rejon konsultacyjny,

-swoim zakresem obejmują co najmniej dwa rejony konsultacyjne,

-są zlokalizowane na terenie placówek oświatowych,

Do tej puli trafiają głównie projekty o dużej wartości oraz  z terenu szkół i przedszkoli.

 

8

Radni

·         Składanie projektów przez Radnych oraz dalsze ich angażowanie się w głosowanie z uwagi na brak możliwości konkurowania (zasięgi, możliwość wpływu na wyniki); po raz kolejny wygrywają projekty Radnych (mają możliwość wykazania się w trakcie całego roku, a nie w trakcie BO).

·         Brak angażowania polityków w projekty.

·         Kolejna sprawa o projekty zgłaszane przez polityków/posłów/radnych itp. Ich codzienne działania jako osób publicznych, wybranych w wyborach powinni skupiać się na pozyskiwaniu środków i realizacji projektów, a tymczasem niektórzy z nich po 4 czy 5 latach kadencji jedyne czym mogą się pochwalić to ich zwycięskim projektem w głosowaniu BO.

·         Osoby publiczne nie powinny zgłaszać projektów.

·         Radni nie powinni brać udziału w żadnym z etapów budżetu obywatelskiego.

 

Odniesienie do propozycji:

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym budżet obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych. Zgodnie z ustawą w konsultacjach społecznych mogą brać udział wszyscy mieszkańcy miasta, nie można wprowadzać żadnych osobowych ograniczeń.

 

9

Weryfikacja

·         Szczegółowa weryfikacja projektów pod kątem zasadności ich wykonania - spotkanie z osobami zgłaszającymi projekt, wizja w terenie (wygrywają projekty gdzie „poza wymianą chodnika” nie zmieni się nic, a w tym samym czasie inne miejsca są kompletnie niezagospodarowane i nie służą mieszkańcom).

·         Za późno zostałam poinformowana, że projekt zgłoszony przeze mnie nie może powstać na danym terenie. Nikt z UM nie zaproponował innej lokalizacji. W rezultacie projekt odrzucono przed samym opublikowaniem projektów do przegłosowania.

·         Położyć większy nacisk na wstępną weryfikację, aby można było dalej kontynuować projekt. Ustalone warunki powinny być wiążące od momentu akceptacji przy zgłoszeniu. Z lokalnych rejonów powinny być przesunięte duże obszary jak np. parki, ze względu na dużą liczbę osób odwiedzających, co zmniejsza szansę na wygraną mniejszych.

·         Weryfikacja zgłaszanych projektów pod względem ich faktycznych potrzeb. Chodzi o to by na etapie wizji lokalnej można było ocenić czy dany projekt faktycznie rozwiąże jakiś lokalny problem lub czy nie jest "przerostem formy nad treścią". Mamy już za sobą 10 edycji BO. W tym czasie udało się zrealizować na prawdę wiele inwestycji. Może warto by wstępnie sprawdzić czy np. proponowany w projekcie pomysł budowy nowego placu zabaw jest potrzebny bo np. 200m dalej jest plac zabaw zbudowany kilka edycji temu ? To tylko taki przykład, ale chodzi o to by faktycznie nie topić pieniędzy w jedno i to samo.

·         Następna kwestia to może jakaś "karencja" przy projektach wieloetapowych? Np. co 3 lata kolejny etap w danym miejscu. A nie, że przez 8 kolejnych lat ktoś zgłasza kolejne etapy na tej samej działce/terenie. Skoro jest to tak drogi projekt w realizacji to nie powinien być finansowany z BO.

·         Po zakończonych uzgodnieniach i ocenie projektów Rejonowych nie przenosić ich w ostatniej chwili do strefy Ogólnomiejskiej.

 

Odniesienie do propozycji:

Na etapie weryfikacji projekty są sprawdzane pod względem możliwości ich faktycznej realizacji w wyznaczonym miejscu i w określonych środkach. W ramach zasad budżetu obywatelskiego mamy zapisy o nierealizowaniu takich samych inwestycji w niewielkiej odległości od siebie.  Projekty są przenoszone do rejonu ogólnomiejskiego zazwyczaj z uwagi na koszty ich realizacji.

 

10

Podział na rejony

·         Proszę o poprawę listy ulic z odniesień do faktycznego rejonu, w tym roku projekt z ulicy Andersa był przypisany do osiedla Kalinowa, co faktycznie nie jest prawdą, oczywiście nikt z osiedla Kalinowa nie będzie głosował za projekt z osiedla Dańdówka.

·         Dzielnice bardziej podzielić, lub inaczej. Dolna Środula nigdy nie wygra z Ujejskiego i Placem Kożuchów.

·         Zdecydowanie! Rejon Kalinowa... Kalinowa to nie Niwecka. Jesteśmy na Kalinowej dużym osiedlem, a podciągany jest pod nas rejon Andersa i ciężko przebić się z super zgłoszeniami.

·         Podział miasta na regiony,

·         Podział np. Środuli dolnej i górnej. Bo dzielnica jest duża i ma różne zapotrzebowania i problemy.

·         Więcej prac na osiedlach, a nie w centrum Sosnowca.

·         Rejon "Kalinowa" nie powinien być rozszerzony na ulice, które znajdują się w Rejonie "Danówka",

·         Szkoda, że nie ma osobnej puli dla projektów "nie inwestycyjnych". Owszem, załapało się silent disco, ale to raczej wyjątek. Odnoszę wrażenie, że takie projekty nawet nie są zgłaszane, bo nikt na nie zagłosuje (każdy woli wyremontować sobie drogę do domu).

 

Odniesienie do propozycji:

Podział miasta został ustalony wspólnie z mieszkańcami w ramach konsultacji. Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach zasad XI edycji Budżetu Obywatelskiego np. osiedle Maliny należało do rejonu Kukułek Sielec, Andersa, ale głosami mieszkańców zostało włączone do rejonu Kalinowa, Dańdówka.

 

11

Inne

·         Może dobrym pomysłem byłoby zwołanie przed terminem składania projektów zebrania zainteresowanych mieszkańców dzielnicy, podczas którego byłaby szansa przedyskutować projekty i pomysły.

·         Więcej kategorii dot. rodzaju inwestycji.

·         Należałoby przede wszystkim wyłączyć Parki z puli rejonu. Są dobrem wspólnym dla całego miasta. Stwarzają podwójny standard gdy przychodzi do konkurencji projektów.

·         Wziąć pod uwagę wszystkie uwagi wymienione w piśmie Aleksandry złożone do UM 13.11.2023.

·         Pomoc w składaniu projektów. Są osoby które mają pomysł, ale nie mają pojęcia jak go zgłosić.

·         Większy wybór zgłaszanych projektów, w mojej dzielnicy Kazimierz Górniczy nie było niczego wartego uwagi.

·         Uwzględnić potrzeby dzieci z zaburzeniami SI przy tworzeniu placów zabaw.

·         Brak projektów dla terenów prywatnych.

·         Stworzyć na ul. Lenartowicza pumptrack dla rowerów.

·         Kategoryzację projektów.

·         Więcej projektów na danym terenie.

·         Wprowadzenie limitu kosztu projektu dla budżetu rejonowego np. 3/4 wartości budżetu, tak by ograniczyć "pożeranie" budżetu przez jeden projekt, tym samym umożliwiając realizację innych, drobnych projektów. Mieszkańcy najczęściej głosują na projekty najdroższe - te mniejsze zwyczajnie nie mają szans na realizację chyba, że miasto samo je zrealizuje. Dzięki takiej zmianie zwiększy się liczba projektów do wykonania w danym rejonie i przysłuży się to większej ilości mieszkańców naszego miasta. Projekty które będą przekraczać limit należy albo zmniejszyć ich zakres realizacji albo przenieść do strefy ogólnomiejskiej.

·         Premia za frekwencję / liczbę głosów. Pomysł polega na tym by z poszczególnych budżetów rejonowych zebrać projekty które nie wygrały, a oddanych zostało na nie bardzo dużo głosów (2 i np. 3 miejsce w danym rejonie). Liczba głosów pomimo, że dany projekt przegrał w swoim rejonie świadczyć ma o dużej potrzebie jego realizacji oraz aktywności mieszkańców. Porównując takie projekty z poszczególnych rejonów pod względem po pierwsze liczby otrzymanych głosów, a po drugie pod względem kosztu ich realizacji można by przeprowadzić pewnego rodzaju "baraże" i zrealizować takie projekty przy pomocy puli środków przeznaczonych na tzw. premię za frekwencję / liczbę głosów. Wówczas nie tylko zwycięskie projekty zostaną zrealizowane ale również te które otrzymały bardzo dużo głosów, a pomimo to nie zostaną zrealizowane w ramach dotychczasowych zasad.

·         Wymusić na właścicielach pomalowanie starych, wstrętnych domów, budynków przy ul. Piłsudskiego. Przecież to główna ulica, niedaleko nowe piękne egzotarium, a budynki po przeciwnej stronie straszą i odbierają urok tej pięknej dzielnicy Sosnowca.

·         Miasto powinno bardziej przyglądać się temu, gdzie idą pieniądze z budżetu. Np. taki Park Kuronia: czy naprawdę potrzebne są tam kolejne inwestycje, które tylko przyciągną jeszcze więcej ludzi w to miejsce, które już teraz pęka w szwach? Np. takie dinozaury. Skoro mieszkańcy chcą dinozaury, niech będą dinozaury, ale może w innym parku? (Oczywiście to tylko przykład). Albo plaża miejska. Wydaje mi się, że podczas głosowania (ale konkretnie nie pamiętam) nawet nie było mowy o tym, że nie będzie się można kąpać, że to będzie taka większa piaskownica. Może dałoby się znaleźć miejsce w pobliżu jakiegoś zbiornika, gdzie nie ma tylu ludzi (czyli nie Stawiki) itp., skoro ludzie chcą plażę?

 

Odniesienie do propozycji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta służy pomocą mieszkańcom na etapie zgłaszania projektów. O ilości zgłoszonych projektów w poszczególnych rejonach decyduje aktywność samych mieszkańców. Każdy mieszkaniec  Sosnowca może być autorem 3 projektów. Ograniczeniem dla realizacji zadań BO jest tylko struktura własności terenu. Zgonie z ustawą o samorządzie gminnym w ramach BO mogą być zgłaszane wszystkie zadania z zakresu zadań gminy o ile ich realizacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców miasta. W poprzednich edycjach organizowane były spotkania z mieszkańcami w poszczególnych rejonach, ale frekwencja na nich była znikoma. Do rozważenia organizacja spotkań w tych rejonach w których będzie zgłoszona duża ilość projektów.

 

12

Realizacja

·         Realizacja tych projektów, ponieważ chodnik przy ulicy Objazdowej wygrał w zeszłym roku, a dalej go nie ma.

·         Jak najbardziej kontynuować Budżet Obywatelski w kolejnych latach, ale przyspieszyć realizację zwycięskich projektów.

·         Tak ponieważ budżet obywatelski nie jest wykorzystywany z godnie z przeznaczeniem i brak nadzoru nad uchwalonymi projektami.

Odniesienie do propozycji:

Projekty są realizowane w oparciu o uzyskiwanie wszelkiego rodzaju zgód, pozwoleń i decyzji (w przypadku chodnika przy ul. Objazdowej- decyzja na wycinkę drzew) oraz w oparciu o procedury zamówień publicznych stąd większość realizowanych zadań oddawana jest pod koniec roku, a czasami realizacja niektórych zadań kontynuowana jest w kolejnym roku.

 

 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w procesie ewaluacji i wszystkie zgłoszone propozycje i uwagi. Już niebawem w oparciu o zgłoszone pomysły przygotujemy kolejną, już XI edycję Sosnowieckiego Budżetu Obywatelskiego.

 

 

PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Proszę czekać...